PAKETMENY

Vi justerar paketen efter era behov, Inget är omöjligt AB utvecklar ständigt sina tjänster i samband med ständig kompetensutveckling för att ännu bättre kunna hjälpa sina kunder, skicka din förfrågan till sabina.fredes@ingetaromojligt.se eller ring 0735158668.

Samtliga paket nedan kan avse arbetsplatsens, medarbetarens behov utifrån ett önskat läge som kräver förändringsledning , allt genomförs med coachkompetens och om så önskas ur ett facility management perspektiv som ger positiv synenergieffekt för en produktiv arbetsplats/medarbetare.

Workshop-paketet

Jag erbjuder att facilitera er workshop/möte för att ni  prestigelöst och effektivt ska komma snabbare och säkrare i mål.

Paketet kan användas för att specifikt ta fram verksamhetens behov av dokumenthantering, utföra en riskanalys, beslutsärende eller annat möte där MÅL, NULÄGE, MÖJLIGHETER och NÄSTA STEG önskas identifieras.

I paketet ingår:

 • Identifiering av verksamhetens behov, i dialog med uppdragsgivaren
 • Upprättning av en agenda för workshopen/aktiviteten och det konkreta målet
 • Kommunicering av målet och agendan till deltagarna, vilka även kan komma med önskemål
 • Strukturering av aktiviteten (metoder eller övningar)
 • Ledning av aktiviteten
 • Sammanfattning och dokumentering av aktiviteten
 • Utvärdering av aktiviteten och eventuella tillägg
 • Avslutande uppföljningssamtal med uppdragsgivare

I paketet ingår även följande, om så önskas:

 • Ett coachsamtal per deltagare innan aktiviteten och/eller efter.
 • Vägledning under pågående process per mejl och telefon

Uppstartspaket

 • Analys av befintlig dokumentation
 • Identifiering av behov gällande dokumenthantering
 • Upprättande av konkreta mål för dokumenthantering
 • Förenklad dokumenthanteringsplan där namngivning och förvaring (verksamhetens system)föreslås, samt särskild hantering vid behov för att underlätta riktlinjer kring och sökbarhet av dokumentation
 • Uppbyggnad av mapp och filstruktur
 • Förslag på rutiner för hantering av administration och dokumentation, i  samarbete med medarbetare
 • En avslutande workshop (1-3 h) med praktiska inslag, för medarbetare om hur man på bästa sätt kommunicerar och implementerar det nya arbetssättet kring dokumenthantering på arbetsplatsen
 • Tillägg i workshop om så önskas ” vett & etikett i kontorsmiljö”
 • Avslutande uppföljningssamtal med ansvarig för verksamheten
 • Avstämning; sammanställning och specificering av vidare mål för dokumenthantering

Utöver detta:

 • Två coachsamtal per medarbetare som arbetar med administrationen och dokumenthanteringen. Ett samtal i uppstartsfasen och ett i slutfasen när  det överenskomna arbetet ska utföras.
 • Vägledning under pågående process per mejl och telefon.

Uppföljningspaket

(sker ca 3 månader efter avslutat uppstartspaket eller enligt överenskommelse)

 • Utvärdering i enkätform bland medarbetare gällande den nya administrationen
 • Uppföljning och utvärdering av företagets mål och delmål med dokumenthantering
 • Uppföljning och utvärdering av den interna dokumenthanteringsplanen
 • Översikt och uppdatering av mapp- och filstruktur
 • Avslutande workshop med medarbetare för att utvärdera den nya arbetsmetoden: möjliga svagheter och styrkor med det nya arbetssättet
 • Avslutande uppföljningssamtal med ansvarig för verksamheten

Utöver detta:

 • Uppföljningssamtal med medarbetare som arbetar med administrationen och dokumenthanteringen
 • Vägledning under pågående process per mejl och telefon

Grundligt städa upp -paket

 • Analys av befintlig dokumentation
 • Identifiering av behov gällande dokumenthantering
 • Upprättande av konkreta mål för dokumenthantering
 • Förenklad dokumenthanteringsplan där namngivning och förvaring (verksamhetens system) föreslås, samt särskild hantering vid behov för att underlätta riktlinjer kring och sökbarhet av dokumentation
 • Uppbyggnad av mapp och filstruktur
 • Upprensning och placering av ohanterad dokumentation
 • Förslag på rutiner för hantering av administration och dokumentation, i  samarbete med medarbetare
 • En avslutande workshop (1-3 h) med praktiska inslag, för medarbetare om hur man på bästa sätt kommunicerar och implementerar det nya arbetssättet kring dokumenthantering på arbetsplatsen
 • Tillägg i workshop om så önskas ” vett & etikett i kontorsmiljö”
 • Avslutande uppföljningssamtal med ansvarig för verksamheten
 • Avstämning; sammanställning och specificering av vidare mål för dokumenthantering

Utöver detta:

 • Två coachsamtal per medarbetare som arbetar med administrationen och dokumenthanteringen. Ett samtal i uppstartsfasen och ett i slutfasen när  det överenskomna arbetet ska utföras
 • Vägledning under pågående process per mejl och telefon.

Enkelt städa upp -paket

 • Identifiering av vilken dokumentation som ska hanteras
 • Upprensning och placering av ohanterad dokumentation i befintlig struktur
 • Avstämning med ansvarig för verksamheten; sammanställning och specificering av och hur dokumentationen är placerad och hanterad, i vilket system.

Utöver detta:

 • Frågor och svar under pågående process per mejl och telefon.

KONTAKT

© Copyright Inget är omöjligt AB